Łukasz Majewski

Łukasz Majewski

Náměšť (Jaroslav Hutka)

Piękne jest powietrze,
Lecz piękniejsza rzeka,
Ale najpiękniejszy jest
Uśmiech człowieka.

Twardy jest stół,
Ale twardsza skała,
Lecz wszystko przetrzyma
Tylko ludzka wiara.

Puste są pustynie
I niebiańskie włości,
Lecz najbardziej puste
Życie bez miłości.

Na silną pięść
Prawo sposób znajdzie,
Lecz największa siła
Jest ukryta w prawdzie.

Wielki jest świat
W całej okrągłości,
Ale nie jest większy
Od ludzkiej wolności.