Łukasz Majewski

Łukasz Majewski

Jest mi smutno (Vlasta Redl)

Jest mi smutno jest mi smutno
Nie pomoże żaden lek
Zmienić się w zasadzie trudno
Nawet gdy się chce
Dziś tak jak oczekiwałaś
Jestem inny juhuhu
I w tym tkwi ironia cała
Że cię nie ma ze mną tu

Jest mi smutno jest mi smutno
Nikt nie roni po mnie łez
I tak samo będzie jutro
I pojutrze też
I na pusty śmiech się zbiera
Kiedy już rozumiem że
Gdyby los nas zetknął teraz
To byś znać nie chciała mnie

Jest mi smutno moja miła
Gdy po nocy wiersze tkam
A ze strofek się wychyla
Miłość którą w sercu mam
Zerka na mnie chętnie słucha
Słów co tną jak tępy nóż
Nucę tobie je do ucha
Choć cię dawno nie ma już

Jest mi smutno jest mi smutno