Łukasz Majewski

Łukasz Majewski

Piosenka o tym, jak to jest

Chociaż było pięknie w moim raju,
Chociaż nieskwaszone wino było,
Chociaż nie samotny byłem w moim raju
Jakoś tak samotnie się żyło.

Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń
Idę przed siebie i marzę.

Chociaż zbyt rozkosznie w piekle było,
Kac po mętno-słodkim winie suszył,
Chociaż za rozkosze płacę w moim piekle
Warto było sprzedać cząstkę duszy.

Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń
Idę przed siebie i marzę,

I dlatego wciąż za rajem tęsknię,
Kombinując jak się w piekle skryć.
Zmiana temperatur we mnie tylko wzmaga
Chęć do tego, aby jeszcze żyć.

Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń
Idę przed siebie i marzę.